IBIZA TRANSITION EILAND


Ibiza Isla en Transición
Eivissa Illa en Transició
IBIZA TRANSITION ISLAND

IBIZA TRANSITION EILAND - transition info

Home Inner Ecology Local Groups Linkpartners Strategy About us Participate Local Actions

 

 

Doelstellingen

Wij willen dat Ibiza een goed voorbeeld van milieubewustzijn wordt, een echt transition eiland dus. We willen een toeristische bestemming promoten waarin de plaatselijke bevolking en bezoekers in harmonie samenwerken met de autoriteiten waarbij gezamelijk verantwoordelijkheid word gedragen om een duurzame toekomst te creëren.
We willen mensen graag verenigen met hun planeet tijjdens de uitdaging van het leven, met respect voor onze aardse grenzen en het behoud van ons natuurlijk erfgoed, en door het voorkomen van onherstelbare vernietiging.

 

Achtergrond van het Project

Naar aanleiding van het initiatief van de 'Transition Town-beweging, die enkele jaren geleden werd opgericht in het Verenigd Koninkrijk (www.transitiontowns.org) en steeds populairder wordt, geloven we dat het eiland Ibiza, met haar multinationale bevolking (ongeveer 100 nationaliteiten plus meer dan 2 miljoen toeristische bezoekers per jaar) een ideale voorbeeld locatie is voor duurzame praktijken, die door vrijwel iedereen over de hele wereld gevolgd kunnen worden.

Kortom, van alle uitdagingen waar we voor staan zijn de twee belangrijkste kwesties;
de schaarste van fossiele brandstoffen en de dreiging van klimaatverandering.

 

Strategie

Tot nu toe is de wereldberoemde reputatie van Ibiza ge-uit door middel van haar populaire muziek en mode, maar vooral via haar overdadige activiteiten in het nachtleven, waaronder de grootste discotheek van de wereld.
Hoewel, meer recent, worden veel eilandbewoners en een toenemend aantal lokale politici wakker geschud met het idee van een nieuwe mogelijkheid gericht op de alternatieve vormen van toerisme op dit kleine mediterrane paradijsje.
Tijdens de zomermaanden van 2010, is het onze bedoeling om alle geinterresseerde bewoners en bezoekers samen te brengen in de totstandkoming van een gezamelijke visie, een Transition Beweging, die ons allen ten goede zal komen.
Door het uitnodigen van zoveel mogelijk lokale buurtverenigingen, ecologische groepen, bedrijven en particulieren om te participeren, willen we een nieuw concept in resource management creëren door het vinden van een evenwicht tussen wat er gedaan moet worden op internationaal niveau en wat er plaatselijk kan worden gedaan.
Wij willen de gehele bevolking inspireren, inclusief het lokale bestuur, om in harmonie met elkaar samen te werken in onze collectieve TRANSITION MISSIE om te bouwen aan een regeneratieve, milieuvriendelijke en duurzame toekomst voor het eiland Ibiza.

 

Visie mét actie kan de wereld veranderen!

De belangrijkste secties die worden behandeld in de

'Transition Suggesties'

zijn als volgt:
 

Gezien de te verwachten problemen veroorzaakt door de crisis van de traditionele brandstoffen en de gevolgen van klimaatverandering, zal een veerkrachtige gemeenschap die zelfvoorzienend is in zoveel mogelijk van de eigen behoeften, veel beter voorbereid zijn dan de bestaande gemeenschappen met hun volledige afhankelijk van de sterk geglobaliseerde systemen voor voedsel, energie, transport, gezondheid en huisvesting.
Als we vroeg genoeg plannen en handelen, en onze creativiteit en samenwerking gebruiken binnen onze lokale gemeenschappen, dan kunnen we bouwen aan een toekomst die veel meer voldoening en verrijking bied, meer verbonden, en zachtaardiger met de Aarde dan de levenstijl die we vandaag de dag hebben.
We hebben aantoonbaar collectief een hoge mate van vernuft en levenskracht laten zien tijdens onze confrontatie met de immer toenemende energie-golf.
Er is geen reden om dezelfde kwaliteiten niet te gebruiken bij het ontwikkelen van de juiste weg naar afnemend energie verbruik.
En in feite, als we vroeg beginnen en werken met voldoende creativiteit en inclusiviteit, kunnen we vaststellen dat leven met lager energie-niveau een kwalitatieve verbetering is ten opzichte van het huidige losgekoppelde bestaanspatroon wat velen van ons nu leiden.

 

De drie niveaus van actie - Wereldwijd (bijv. Kyoto-protocol en olie-uitputting), nationaal (bijv. verhandelbare energie- quota's) en lokaAL (bijv. bij een Transition initiatieven) - zijn veelbelovend om de mensheid door de grote energie-overgang van de 21e eeuw heen te loodsen.
Met samenwerking, coördinatie en gunstige wind, hebben we het potentieel om een meer voldoening gevende, duurzame wereld te creeren, met meer rechtvaardigheid.
De uitdaging is een manier te vinden om proactief te navigeren tijdens de afname van traditionele brandstoffen, terwijl we maatregelen nemen tegen de klimaatverandering.
Als mensheid, zullen we de overgang maken naar een toekomst met minder energievoorziening, of we willen of niet.
Het is veel beter om in die golf mee te gaan dan te er door te worden opgeslokt.

 

Actieplan voor energie vermindering

Deel van het proces van de ontwikkeling van een energie verminderings beleid is het wakker schudden van de collectieve kennis van de gemeenschap. Cruciaal hiervoor is het opzetten van een aantal kleinere groepen die zich te concentreren op specifieke aspecten van het proces. Elk van deze groepen ontwikkeld een eigen manier van werken en hun eigen activiteiten, maar vallen onder de parapblu van het project in zijn geheel.
Idealiter, zijn werkgroepen nodig voor alle aspecten van leven die nodig zijn om jouw gemeenschap te onderhouden, te handhaven en te laten gedijen.
Voorbeelden hiervan zijn; voedsel, afval, energie, onderwijs, jeugd, economie, transport, water, lokale overheid.
Elk van deze werkgroepen kijken naar hun omgeving en proberen te bepalen wat de beste manieren zijn voor het opbouwen van de weerbaarheid en het verminderen van de CO2-Voetafdruk (carbon footprint).
Hun oplossingen zullen de ruggengraat vormen van het Energie Verminderings Aktieplan.

Terwijl het cruciaal is dat dat de Transition Initiatieven NON-politiek blijven, en niet door de gemeenteraad worden aangestuurd, moeten deze wel door de gemeenteraad worden ondersteund en dient deze geinformeerd te blijven.
Het is belangrijk om te onthouden dat het lokale bestuur er is om de gemeenschap te ondersteunen, en voorts, dat deze bestaat uit mensen die wonen en werken in onze gemeenschappen.
Het wordt tijd dat we de grenzen van 'hen en ons' overstijgen en beseffen dat we allemaal moeten samenwerken als we de problemen die voor ons liggen effectief wilen aanpakken.
We moeten de ideeën laten voortvloeien uit de gemeenschap, en onder beheer van deze gemeenschap laten. De taak van de gemeenteraad is om dit proces te vergemakkelijken, zij moet luisteren, advies bieden, contacten en fondsen, en nog belangrijker, ervoor zorgen dat de bureaucratie niet in de weg van de plaatselijke initiatieven staat.

Bedrijven die over een lange termijn perspectief beschikken, en zich bewust zijn van de beperkingen van de uitputting van de fossiele brandstoffen op de wereldmarkt, moeten kijken naar oplossingen voor hun algehele organisatie, op vier specifieke gebieden: bevoorradingsketen, afvalverwerking, energieverbruik en markten.

Als internationale bevolking met wereldwijde invloed, moeten we ons afvragen hoe we ons samen kunnen voorbereiden op een duurzame toekomst om werkelijk een verschil te maken.
Dit houdt in dat we moeten samenwerken met alle sectoren van onze gemeenschap in transition en hen betrekken in het proces van het ontdekken

hoe in harmonie te leven met onze planeet.

 

 

Contactgegevens: mail@ibiza-transition-island.com

 

Ibiza Transition Eiland

Ibiza Transition Eiland